Drs. E.J.A.C (Edwin) den Boer RA

Partner BDO

“Naar aanleiding van een toename van uitstroom, hebben we Wil gevraagd ons te begeleiden bij een inventarisatie en het komen tot een plan van aanpak. Een goede procesmatige aanpak is hierbij essentieel. Wil is iemand die duidelijk zijn mening geeft en kordaat zaken oppakt. Indien iemand op een prettige doch indringende wijze de spiegel voorgehouden wil krijgen, kan ik van harte Wil aanbevelen.”