Recensie 'Wat kan mij nou gebeuren?' door Paul Jurriëns

Paul Jurriëns, financieel-economisch journalist

Bedrijven die het niet redden, zijn dagelijks nieuws. Het zijn drama’s voor de ondernemers, medewerkers, leveranciers en andere betrokkenen. Vaak gaat het om klassieke ondernemingen die niet in staat waren zich aan te passen aan de vele ingrijpende technologische en maatschappelijke veranderingen die deze tijd kenmerken. In hun net verschenen boek ‘Wat kan mij nou gebeuren?’ beschrijven Pieter Geelhoedt en Wil Jansen hoe dat wél kan.

‘Wat kan mij nou gebeuren?’ leert ondernemers hoe ze kunnen overleven door te kiezen voor een Prodynamische Onderneming. Geelhoedt & Jansen zijn van mening dat veel ontwikkelingen die impact hebben op een bedrijf al in een vroeg stadium zichtbaar zijn. Alleen ondernemingen die ruim tevoren daarop – prodynamisch – anticiperen en hun bedrijfsvoering optima forma inrichten, kunnen overleven en bovendien leiderschap realiseren in hun markten.

De visie van de auteurs is een afspiegeling van hun decennialange ervaring met uiteenlopende bedrijven.Vanuit een grote betrokkenheid weigeren beiden toe te kijken hoe bedrijven nodeloos in zwaar weer komen. Ze willen ondernemingen daarentegen uit een gevoel van urgentie bewegen om niet alleen bij de dagelijkse business te leven, maar vooruit te lopen op wat komen gaat. Daartoe geven Geelhoedt & Jansen talrijke praktische adviezen. ‘Wat kan mij nou gebeuren?’ is verder voorzien van diverse infographics en een roadmap.

Aan het boek ging een white paper vooraf. Deze werd gelezen en becommentarieerd door zestien
ondernemers. ‘Wat kan mij nou gebeuren?’ is het sluitstuk van dit proces. Het boek (ISBN 978-90-822315) is verkrijgbaar op www.sterkdetoekomstin.nl.

INHOUD

Inleiding:
 
Het verhaal van de Prodynamische Onderneming
Het waarom van een fundamenteel andere kijk op ondernemende organisaties.
Deel I: De toekomstfocus van de Prodynamische Onderneming
Van dromen naar energie, begrijpen van veranderingen, bouwen aan waarde in een nieuwe economische realiteit.

Deel II:

 

Op weg naar de Prodynamische Onderneming
Toekomstoriëntatie, houdbaar concurrentievoordeel, duurzame waardegroei, loslaten van klassieke opvattingen over markt- en organisatiestructuren.

Deel III:
 
Transitie naar de Prodynamische Onderneming
Een alternatieve modus operandi, nieuwe aanvliegroutes voor strategie en implementatie.
Samenvattend:
 
De Prodynamische Onderneming “Wat kan mij nou gebeuren?”
Een fantastisch perspectief, signalen van urgentie, bijlagen inclusief roadmap

 

Boek

  • Duurzame waardegroei
  • Concurrentievoordeel

Uw route naar leiderschap in een wereld op drift