Recensie 'Wat kan mij nou gebeuren?' door Eric van Arendonk

Transitie naar houdbaar concurrentievoordeel & duurzame waardegroei. Op weg naar een prodynamische onderneming. Zo luidt de ondertitel, dat belooft heel wat. Mijn eerste gedachte is dan ook dat het beloofde nogal pretentieus is. Hier zijn al heel wat marketingboeken over vol geschreven. Benieuwd naar wat de auteurs hier aan toe gaan voegen heb ik het boek ter hand genomen.

Prodynamische onderneming, voor mij een nieuwe duiding maar ik heb er wel gelijk beeld bij. Deze duiding vormt ook eigenlijk de kern van het boek. Het dekt ook de titel; “Wat kan mij nou gebeuren?” Menig onderneming wordt nog verrast door ontwikkelingen waarvan men te laat door heeft wat het effect is op hun businessmodel. Hierdoor zien ze nieuwe spelers in de markt te laat of krimpt hun markt doordat technologie een alternatief op de markt brengt. De auteurs stellen dat men een periode van vijf jaar vooruit moet kijken. Kijk maar eens vijf jaar terug en vergelijk dat met vandaag en zie wat er veranderd is. Mijns inziens slaan de auteurs hiermee de spijker op de kop. Marketeers moeten vooruit kijken en schatten welke ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op hetgeen wat hun drijft of wat het gedrag van hun doelgroep ingrijpend zal gaan veranderen. Degenen die hier het beste op inspelen zullen inderdaad een concurrentievoordeel opbouwen. De auteurs noemen dit prodynamisch ondernemen: de blik vijf jaar vooruit richten en reflecteren naar het heden. Het succes van een bedrijf hangt af van de mate waarop stakeholders in de toekomst bediend worden, dit is een citaat uit het boek. Niets anders dan wat we kennen, alleen staan hier de woorden "in de toekomst” bij, wat het geheel van korte termijn naar lange termijn brengt. Hoe men dit doet staat uitvoerig beschreven in het boek waarbij diverse voorbeelden het verhaal ondersteunen.

In de bijlage vindt je een mooi model “Checklist Excellence” waarin je diverse bestaande modellen kunt herkennen, het geeft een totaal overzicht van een onderneming weer. Het model is wel wat lastig door zijn vormgeving, maar er zit meer in.

Al bij al is het een volstrekt logisch verhaal, maar het wordt nog te weinig toegepast. Menig bedrijf zou ieder jaar zijn blik eens moeten richten op de ontwikkelingen van nu tot vijf jaar vooruit. Maar dan zo breed mogelijk.

Een goed boek voor marketeers en eindverantwoordelijken omdat het allemaal wat meer prodynamisch mag worden, om met de woorden van de auteurs te spreken.

Eric van Arendonk RM
Senior adviseur Florpartners BV

Boekrecensie 28 oktober 2015

Boek

  • Duurzame waardegroei
  • Concurrentievoordeel

Uw route naar leiderschap in een wereld op drift