Statutair directeur bij een Producent van Gegalvaniseerde onderdelen Semiconductor Industrie

Dit bedrijf leed flink operationeel verlies toen Geelhoedt & Jansen werd verzocht de statutaire directie op zich te nemen en de winstgevendheid te herstellen. 

De uitdaging

Het moederbedrijf in Duitsland had besloten om de zittende directeur ontslag te verlenen en de bedrijfsvoering tijdelijk vanuit het hoofdkantoor in Duitsland te voeren. Dit bleek een ongelukkige keuze, waarmee de relatie tussen persoonsvertegenwoordiging en de directie onder spanning kwam te staan. Ook de financiële resultaten werden snel slechter en maakten direct ingrijpen noodzakelijk.
 

De aanpak

Na een korte doch indringende analyse van de financiële situatie en een diepgaand overleg met de hoofddirectie en ondernemingsraad, is Wil gestart met het in gang zetten van een volledige reorganisatie van de onderneming. De primaire doelstelling was winstherstel door rationalisatie van het productenpakket, kostenreductie, kwaliteitsverbetering en relatieverbetering met de internationale klanten.

Wil herstructureerde het management team, herdefinieerde alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de onderneming en ontwikkelde een bedrijfsbreed DASHBOARD waarin iedere medewerker en afdeling zijn bijdrage kon aflezen. Sterke maandelijkse communicatie in de vorm van rapportages en kantinebijeenkomsten.  Nadat het positieve herstel was ingezet, heeft Wil een business plan opgesteld, waarmee ook de winstgevendheid op langere termijn is gegarandeerd. Naast de activiteiten in de semiconductor-industrie is een nieuw productensegment voor de automotive industrie ontwikkelt en ingevoerd. In lijn hiermee is een kwaliteitsysteem TS16949 ingevoerd en geoperationaliseerd.
 

Het resultaat

Door stevig in te grijpen, is de winstgevendheid in enkelen kwartalen hersteld. De rationalisatie van de productportfolio heeft een flinke omzetdaling tot gevolg gehad die door het nieuwe productensegment AUTOMOTIVE zal worden opgevuld met producten met betere marges.
 

Wil Jansen blijkt terug

“Bij aanvang viel meteen de ongestructureerde manier van werken op. Geen sturing op kwaliteit en resultaat. De relatie tussen bedrijfsleiding en ondernemingsraad was ernstig verstoort en door gebrek aan richting bestond ook hier wantrouwen. Er werd verlies gemaakt zonder dat duidelijk was waarom, waarop en waardoor. Na een maand van uitluisteren, bleek de eerste ingreep, zijnde fikse reductie van de grootte van het managementteam, als een draai van het schip te zijn. De neuzen gingen één kant op en vele ideeën ter verbetering werden geopperd. Sommigen meteen te cashen, anderen na een aantal fikse ingrepen te realiseren. Het voorzichtige financiële herstel zorgde voor het herstel van vertrouwen in de toekomst. De ondernemingsraad kwam weer in dialoog met de bedrijfsleiding en speelde een belangrijke rol in de snelheid van ingrijpen.

Na de uitgevoerde opdracht is de leiding overgedragen aan een nieuwe statutair directeur, die de ingeslagen weg heeft vervolgd.  Een aantal jaren later gaat het nog steeds erg goed met de onderneming  en houd ik, zoals gebruikelijk, een soort vinger aan de pols.”
 

Meer weten?

Wilt u weten hoe we uw bedrijf kunnen ondersteunen en uw uitdagingen aanpakken? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Wilt u meer weten over deze case?