Logistieke ondersteuning Metaalbewerkingbedrijf leverend aan de Automotive Industrie

Bij een groot metaalbewerkingsbedrijf, zijn door een brand en door de stijgende klantenvraag grote problemen ontstaan bij de logistieke dienstverlening. Het mogelijk niet kunnen leveren aan de, merendeels, vrachtwagenbouwers, kan grote implicaties in de vorm van klantenverlies en boetes.

De uitdaging

De directeur heeft Geelhoedt & Jansen gevraagd om de logistieke manager intensief te ondersteunen om de zaak weer onder controle te krijgen. Naast begeleiding moeten ook een aantal operationele zaken tijdelijk uit handen genomen zodat ook de rust op management gebied kan terugkeren.
 

De aanpak

In de hectiek van alle dag, is rust en overzicht de belangrijkste ingredient om succesvol te zijn. Overzicht in de vorm van te leveren producten, waar bevinden deze producten zich in het productieproces (of bij leveranciers) en volledige focus op levertijden en leverbetrouwbaarheid van productieprocessen en leveranciers. Startende met lijstjes, vervolgens grafieken voor trends en vooral dagelijkse structuur van overleg en uitwisseling van informatie.
 

Het resultaat

Het resultaat van deze inzet kan het beste worden beschreven door de opdrachtgever zelf.

“Om in moeilijke marktomstandigheden (zeer hoge vraag) en ten tijde van veel veranderingsprocessen op een professionele, pragmatische en zelfstandige manier een aantal managementtaken van het operationele management over te nemen, hebben wij Wil Jansen ingehuurd. Dit vanwege zijn senioriteit, ervaring en persoonlijkheid, die we in voorgesprekken hebben aangetroffen.

Deze taken, die zich met name in het inkoop- en (productie)logistieke traject bevonden, heeft hij in nauwe samenwerking met het operationele management en de key-functionarissen goed en snel opgepakt. Wil heeft de kwaliteiten om vanuit een scherpe analyse, realistische plannen te maken en de organisatie van de noodzaak te overtuigen. Hij heeft de daadkracht om deze plannen ook door te voeren, waarbij het respect voor de medewerkers in de organisatie niet wordt vergeten. Daarnaast heeft hij een deskundig advies gegeven over de algemene bedrijfsvoering idvv. een business model en een aantal zaken geïmplementeerd voor de logistieke organisatie. Wij hebben de afspraak gemaakt om met elkaar in contact te blijven over eventuele verdere samenwerking.”
 

Wil Jansen blikt terug

Zelden in een onderneming geweest waarin de hectiek zo groot was als binnen dit bedrijf. Door de ontstane situatie is de volledige focus op uitzonderingen gericht en is men het overzicht over de totale procesvoering volledig kwijtgeraakt. Door juist weer de focus te leggen op het hoofdproces en daarover de aandacht te spreiden blijkt de rust weder te keren. De afdeling Logistiek & Customer Service komen weer tot elkaar als ze ook echt met elkaar verbonden worden: gezamenlijk verantwoordelijk voor de Level of Service gedurende het gehele proces. De logistiek manager krijgt weer tijd om na te denken, de juiste stappen te zetten en de problemen te boven te komen.
 

Meer weten?

Wilt u weten hoe we uw bedrijf kunnen ondersteunen en uw uitdagingen aanpakken? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Wilt u meer weten over deze case?