Interim Operations Manager Metaalbewerkingbedrijf leverend aan de Automotive Industrie

Dit bedrijf heeft als voornemen om zijn organisatie zodanig aan te passen dat er een Operations Structuur ontstaat die operationele inkoop, productie, order handling, logistiek, Technical support & gereedschapsvoorziening omvat.

De uitdaging

Dit groot productiebedrijf heeft Geelhoedt & Jansen verzocht om een interne reorganisatie (de oprichting van OPERATIONS) intensief te begeleiden en hierbij zowel de Operations Manager als het management team te ondersteunen. Na plotseling vertrek van de Operations Manager is de situatie veranderd en is Geelhoedt & Jansen ingezet als Interim Operations manager met als opdracht de veranderingsprocessen in het kader van Lean Management en JIT verder te begeleiden, het leidinggevende kader direct aan te sturen en op zoek te gaan naar een nieuwe Operations Manager.
 

De aanpak

Direct sturinggevend aan alle genoemde afdelingen die gezamenlijk OPERATIONS moeten gaan vormen, heeft voor het overgrote gedeelte bestaan uit het bouwen van teams, opzetten van gezamenlijke doelen en het creëren van een geïntegreerd planningsproces voor alle activiteiten in de keten. Dit in combinatie met het produceren en leveren van goederen en diensten aan de diverse afnemers.
 

Het resultaat

Het resultaat van deze inzet kan het beste worden beschreven door de opdrachtgever zelf.

“Gedurende deze periode heeft binnen onze onderneming  een grote omslag plaats gevonden. Wil heeft daarbij een centrale en sturende rol op zich genomen. Met name bij de ontwikkeling van het middenkader en het op gang brengen van de flow in het bedrijf. Tijdens dit proces heeft hij zich gemanifesteerd als een sterk analyserende “Lean Believer” en sturende “Team Building Coach”. Zijn kritische vragen hebben tot blijvend efficiëntere processen geleid en vormen de basis voor onze CVP-organisatie.”
 

Wil Jansen blikt terug

Een dynamische omgeving die nodig om leiding en sturing vraagt. Eilandjes-denken is aan de orde van de dag en derhalve was het besluit om OPERATIONS op te zetten een prima aanzet tot een meer geïntegreerd geheel. Het bleek een verademing te zijn dat iemand het roet weer in handen nam en duidelijk maakte waar het heen moest. Rapportages, grafieken en processverbeteringsmodellen zijn hierbij behulpzaam geweest. Dit in combinatie met een verbetertraject wat in samenwerking met een technische firma was opgestart.

Nadat de nieuwe Operations Manager is gevonden en ingewerkt, heeft Wil de verantwoordelijkheid overgedragen.
 

Meer weten?

Wilt u weten hoe we uw bedrijf kunnen ondersteunen en uw uitdagingen aanpakken? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Wilt u meer weten over deze case?