Interim directeur Productie & Techniek voor Grote Producent van Betonproducten

De Operations Manager van een grote betonfabriek wordt ingezet op een andere vestiging binnen dit bedrijf. De vestigingsdirecteur vraagt Geelhoedt & Jansen om als Interim Directeur Productie & Techniek de fabriek te besturen totdat een opvolger gevonden is.

De uitdaging

Een oude bedrijfstak (>100jaar) bewaken is eenvoudig. Om er echter een aantal fundamentele veranderingen in aan te brengen vergt inzicht in gedrag van mensen en leiding. De opdracht was voorzien in 3 maanden, maar heeft door allerlei interne veranderingen in de vestiging als in de HOLDING tot bijna 2 jaar geduurd. Kwaliteitsfocus is nodig om producten te kunnen en mogen maken die in infrastructuur worden gebruikt. Spoorwegen, trambanen e.d. moeten aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen, vaak voorgeschreven door overheden.
 

De aanpak

Grote voorraden op hele grote fabrieksterreinen lijken een voorwaarde om succesvol in deze industrietak te zijn. Niets is minder waar. Pure focus op de vraag van de klant, de flexibiliteit van de fabriek (op- en afschalen) en kwaliteit in plaats van repareren zijn een paar elementen die als eerste aan de orde zijn geweest. Daarna moest de organisatie als één geheel gaan opereren zonder dat er sprake zou zijn van eilandvorming. Uitwisselen van mensen tussen afdelingen leek iets nieuws en om dit te bewerkstelligen een wekelijks overleg gestructureerd. Ook samen met uitzendorganisatie afspraken gemaakt over poolvorming om flexibiliteit te ondersteunen. 

Legio kwaliteitsprojecten opgestart die rechtstreeks te maken hebben gehad met het voorkomen van tweede keus producten, reparaties, materiaal verlies, extra handelingen. Effectiviteitsverbetering van het productieproces in kosten en in operationele resultaten zichtbaar gemaakt. Wekelijkse afdelingsrapportages, maandelijkse holdingrapportages opgezet.

Tijdens de organisatorische kanteling van een werkmaatschappij-gedreven bedrijf naar een functioneel gedreven bedrijf, is de zeggenschap veranderd,  maar de doelstellingen van de fabriek toch onveranderd. 

Door deze kanteling op zoek gegaan en gevonden van een opvolger. Ingewerkt.
 

Het resutlaat

Een betonfabriek met iets anders in de genen dan “meer is beter”. Duidelijke doelstellingen, flexibiliteit als onderscheiden vermogen. Een bedrijf waaraan de COO  in de bijna 2 jaar niet of nauwelijks aandacht heeft hoeven te besteden. Een prima sfeer waarin de schouders eronder een gezamenlijk iets is geworden.
 

Wil Jansen blikt terug

Een mooie uitdaging die keer op keer wordt verlengd, is niet ideaal. Hoewel alles “in beton gegoten leek” is er veel losgekomen. Mensen hebben de stap durven maken om het verleden los te laten. Zelfs de OR heeft meegedacht en meegeholpen om beheerst aan aantal veranderingen ingevoerd te krijgen.
 

Meer weten?

Wilt u weten hoe we uw bedrijf kunnen ondersteunen en uw uitdagingen aanpakken? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie en bekijk ook onze diensten:

  • Coachen & Klankborden
  • Project- & Interim-management
  • Advisering & Business planning
  • Verkoop- & marketingoptimalisatie
  • Operational Exellence
  • Familie in bedrijf

Wilt u meer weten over deze case?