Directeur/General bij een Producent van Leadframes voor de Semiconductor Industrie

Dit bedrijf zat operationeel en financieel in zwaar weer toen Geelhoedt & Jansen werd gevraagd de directie op zich te nemen en de winstgevendheid en klantentevredenheid te herstellen.

De uitdaging

Het moederbedrijf in Duitsland besloot de zittende directeur onder curatele te stellen door er een tijdelijk directeur naast aan te stellen. Deze situatie heeft slechts kort geduurd nadat duidelijk werd dat de zittende directeur een belangrijke blokkade vormde in het proces van herstel. Geelhoedt & Jansen is verzocht de directie op zich te nemen en het proces van winstherstel te begeleiden.
 

De aanpak

Als eerste actie werd het productportfolio gerationaliseerd. Vervolgens, sterk verlieslatende producten en klanten werden afgestoten en de operationele effectiviteit werd in korte tijd hersteld. Sterke focus op kwaliteitsverbeteringen en voorspelbaarheid van productieproces hebben de liquiditeitspositie van de onderneming flink verbeterd. Om de vooruitgang ook op hoofdkantoor te kunnen volgen is naast de invoering van een rapportagemechanisme, een andere accountant gezocht en gevonden. De ontstane situatie had duidelijk met ontbreken van een juiste corporate governance structuur te maken.

In de stabilisatie van de onderneming is sterk gestuurd op het duidelijk krijgen en houden van de doelstellingen van de diverse activiteiten. De manier waarop in Frankrijk wordt gewerkt en besluiten worden genomen, werd door het aantrekken van een Duitse Operations Manager van een strakkere structuur voorzien.
 

Het resultaat

De rationalisatie van het productenpakket in combinatie met de betere sturing heeft het margepotentieel hersteld en de winstgevendheid op niveau gebracht.
 

Wil Jansen blikt terug

“Wat vanaf het begin opviel, was het grote wantrouwen van werknemers t.o.v. hun directie. Het gevoel van uitgebuit te worden, leek te overheersen. De autoritaire benadering van de directeur, ook op vakanties maar dan op afstand, gaf hier duidelijk invulling aan.  Na de wisseling van de wacht is erg veel aandacht besteed aan de volwassen betrokkenheid van de medewerkers bij de verbetering van de resultaten. En dit bleek te werken. Medewerkers zaten vol van ideeën waar het verbeterpotentieel te vinden was. De acceptatie van die ideeën bij niet productiemensen was in het begin lastig. Indirecten voelden zich verheven boven de rest. Met de benoeming van een jonge Duitse Operations Manager is de brug geslagen tussen de fabriek en de rest van het bedrijf en zijn er verdere verbeteringen ingevoerd.

Na beëindiging van de opdracht nam het Duitse hoofdkantoor de leiding over en werd de dagelijkse operationele leiding aan de Operations Manager overgelaten. Een aantal jaren later, gaat het nog steeds goed met de onderneming en speelt nog steeds zijn rol als leverancier in de semi conductor industrie.
 

Meer weten?

Wilt u weten hoe we uw bedrijf kunnen ondersteunen en uw uitdagingen aanpakken? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Wilt u meer weten over deze case?