Adviseur bij een Service & Installatiebedrijf Verwarming en gebouwbeheersystemen

Dit familiebedrijf heeft Geelhoedt & Jansen benaderd om de winstgevendheid van de werkmaatschappij die zich specifiek op de servicecomponent van de activiteiten richt, te herstellen.

De uitdaging

De relatie tussen het zittende management van de werkmaatschappij en de Holding, waarin de familie was ondergebracht, was blijkbaar ernstig verstoord. De strijd om de zeggenschap bleek belangrijker dan de winstgevendheid van de werkmaatschappij. Het herstel van de winstgevendheid was daarmee vooral gebaseerd op het doorbreken van de bestaande managementstructuren en het creëren van openheid in de financiële en operationele gang van zaken.
 

De aanpak

Na een uitvoerige analyse van de financiële situatie en het bedrijfsbreed in kaart brengen van de processen is een plan van aanpak aan de leiding van de werkmaatschappij voorgelegd. Helaas bleek uit de reacties dat de vestigingsmanager niet van plan was hier in mee te bewegen noch hier invulling aan te geven. Nadat de vestigingsmanager op non-actief is gezet en een nieuwe managementstructuur is ingevoerd, is begonnen met de aanpassingen aan de processen. Winstgevendheid herstelde zich snel en met een bedrijfsbreed dashboard zijn de verbeteringen op dagelijkse voet gevolgd.
 

Het resultaat

Ingrijpen in de leiding en aanpassingen aan de processen hebben het bedrijf weer in de positieve stroom gebracht.  Ondanks een sterk concurrerende markt weet de onderneming zich staan te houden alhoewel anderen delen van de Holding het uiteindelijk niet gered hebben. De huidige maatschappij voldoet prima aan de verwachtingen van de markt en draait nog steeds in de zwarte cijfers.
 

Wil Jansen blikt terug

Binnen dit typische familiebedrijf lag de nadruk sterk op het geven en blijven geven van vertrouwen en kansen, ook wanneer er al langere tijd signalen waren dat er ingegrepen moest worden. Blijkbaar is een externe mening en een voorstel tot verandering met onderbouwde redenen dan wel voldoende om de moeilijke stap te zetten: het op non-actief zetten  van de vestigingsmanager. Daarmee kon de bedrijfsvoering terug naar de basis waaraan dit bedrijf zijn bestaansrecht ontleent: dienstverlening aan de particuliere en de zakelijk klant.

Wel heeft de opdrachtgever de mogelijkheden van allerlei technologische ontwikkelingen onvoldoende opgepakt en zijn er nog legio kansen in de markt die dienstverlening tot een proactieve in plaats van een reactieve activiteit maakt. In latere gesprekken met de leiding is dit onderwerp alsnog opgepakt.
 

Meer weten?

Wilt u weten hoe we uw bedrijf kunnen ondersteunen en uw uitdagingen aanpakken? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie en bekijk ook onze diensten:

  • Coachen & Klankborden
  • Project- & Interim-management
  • Advisering & Business planning
  • Verkoop- & marketingoptimalisatie
  • Operational Exellence
  • Familie in bedrijf

Wilt u meer weten over deze case?