Adviseur bij een landelijke beroepsvereniging

De directie vroeg Pieter Geelhoedt als coach en adviseur om de noodlijdende situatie ten goede te keren.

De uitdaging

De vereniging kampte met terugloop van ledenbestand én examenomzet. Er volgden wisselingen in het bestuur. Het vertrouwen van de ledenraad daalde tot een dieptepunt, wat de relatie tussen bestuur en directie onder druk zette.
 

De aanpak

Samen met de directeur ontwikkelde Pieter een nieuwe strategie. Hij coachte de directeur op implementatie.  Er ontstond nieuw commercieel beleid. Sponsoren meldden zich weer, het ledenbestand herstelde zich en er vraag naar examens nam toe. Een aantal grote bedrijven verbond zich aan de vereniging en droeg zo bij aan de herpositionering van de vereniging. Pieter begeleidde de directeur bij de communicatie met het bestuur.
 

Het resultaat

De financiële positie ontwikkelde zich weer in een positieve richting. Binnen het verenigingsbureau ontstond een ondernemende houding, die in nieuwe diensten en ledengroei resulteerde. De sfeer tussen bestuur en directie verbeterde, maar normaliseerde zich niet geheel.
 

Pieter Geelhoedt blikt terug

“Hoewel ik gewend was aan de vaak lastige driehoeksverhouding ledenraad/bestuur/directie, was het deze keer geen sinecure. Een oorzaak van de ontevreden ledenraad was de negatieve financiële ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende aanbodverschraling. Toen dat omgebogen was, herwon het vertrouwen zich. Het bestuur kon door de vele wisselingen geen serieuze klankbordrol voor de directie vervullen. Uiteindelijk sprak de ledenraad zich uit voor een nieuw bestuur en directie. Positief was dat de continuïteit van de vereniging verzekerd werd.”
 

Meer weten?

Wilt u weten hoe we uw bedrijf kunnen ondersteunen en uw uitdagingen aanpakken? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Wilt u meer weten over deze case?