Adviseur bij een Grote Transportonderneming van Containers

Een groot transportbedrijf is door interne en externe veranderingen in zwaar financieel weer terechtgekomen en bij de bank onder Bijzonder Beheer gekomen.

De uitdaging

In opdracht van de bank is Geelhoedt & Jansen gevraagd om samen met de directeur/eigenaar en de nieuwe financieel directeur, de kostenstructuur in kaart te brengen, veranderingen te introduceren en de levensvatbaarheid van de onderneming verder te onderzoeken.
 

De aanpak

Samen met de nieuwe financiële directeur van de onderneming is een analyse gemaakt van de financiële ontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar om te bepalen op welk moment de omslag van winstgevendheid naar verlieslatendheid heeft plaats gevonden en/of daar een speciale aanleiding toe is geweest. Als snel wordt duidelijk dat de omzetkant van de onderneming zich prima heeft ontwikkeld en er commercieel geen speciale zaken zijn waar te nemen. In de kostenstructuur is waar te nemen dat met de aankoop van een andere transportonderneming de resultaten van de ene op de andere maand van winst naar verlies is gekanteld en dit is niet meer hersteld. Het plotseling overlijden van de toenmalige financieel directeur maken verder onderzoek uitermate ingewikkeld.

Om de kosten onder controle te krijgen is er uitgebreide analyse gemaakt van de winstgevendheid per klant, de bezettingsgraad van de vrachtwagens met trailers en de personele & overige kosten. Reductie in aantal trailers, minder overuren en beter brandstofgebruik hebben tot een ommekeer geleid met een trend naar boven. Maar noodzakelijke schaalvergroting bleek in de genoemde markt zelfstandig niet haalbaar.
 

Het resultaat

Na een fiks aantal aanpassingen binnen het bedrijf is de onderneming uiteindelijk verkocht, naar de volle tevredenheid van de eigenaar en de financiers.
 

Wil Jansen blikt terug

Het opportunisme binnen deze onderneming speelde een rode draad door alle afdelingen. “Lange dagen, hard werken en vooral zorgen dat er handel is” is de algemene sfeer. Onvoldoende nadenken over wat verstandig is, maar eerst doen en dan pas denken. Als een vrachtwagen maar iets kan bijbrengen is men gelukkig.  Bovengenoemde attitude heeft ervoor gezorgd dat er te weinig marge is om zelfstandig te overleven. Verkoop was dan ook de enige optie.
 

Meer weten?

Wilt u weten hoe we uw bedrijf kunnen ondersteunen en uw uitdagingen aanpakken? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Wilt u meer weten over deze case?