Adviseur bij een Grote Producent van Spuitgietproducten voor glastuinbouw

De directie van dit familiebedrijf vraagt Geelhoedt & Jansen het proces te begeleiden om te komen tot een strategisch meerjarenplan.

De uitdaging

Nadat de bedrijfsvoering was overgedragen van vader naar twee zonen, heeft de nieuwe directie de behoefte om een strategisch meerjarenplan te maken. Sterke veranderingen in de markt van de glastuinbouw maken een heroriëntatie noodzakelijk. Binnen het proces is de samenwerking tussen de twee nieuwe, jonge directeuren enerzijds en het bestaand managementteam nadrukkelijk van belang. Financiële resultaten zijn nog steeds positief, maar de groei lijkt eruit.
 

De aanpak

Na uitvoerige interviews met alle betrokkenen en een uitgebreide brancheanalyse een eerste concept meerjarenplan uitgewerkt. Tijdens deze interviews werd als snel duidelijk dat er een verschil van inzicht was in de manier samenwerking tussen directie en hoger management. De wisseling van de wacht heeft hier zeker een bijdrage aan geleverd. Samen met directie en management een structuur uitgewerkt waarbinnen alle functies afdoende tot wasdom zouden kunnen komen.

In een uitgebreide heisessie zowel het nieuwe samenwerkingsmodel als de strategische jaarplannen bespreekbaar gemaakt en hier een breed draagvlak voor gecreëerd. Hiermee is de basis gelegd voor de invoering van het model. De heroriëntatie heeft naast de herdefinitie van  het producten- en dienstenporfolio ook geleid tot de aanpassing van een daarbij ondersteunend verkoop & marketing model.
 

Het resultaat

De directie en het management hebben zich geconfirmeerd aan de nieuwe structuren en hebben de nieuwe marktoriëntatie opgenomen in de jaarplannen.

De opdrachtgevers omschrijven de aanpak als volgt:

“Wij hebben Wil leren kennen als iemand met een goed gevoel voor menselijke verhoudingen en een duidelijke focus op resultaatgericht werken. Wil begrijpt goed waar het bij het ondernemen om draait en is derhalve een zeer prettige en kundige partner geweest om mee samen te werken”. 
 

Wil Jansen blikt terug

Sterke focus op marktaandeel (of het verlies daarvan) heeft een te sterke focus gegeven op de bestaande (Nederlandse) markt van de glastuinbouw. Verschuivingen naar andere delen van de wereld in deze industrietak maken het nodig aan te passen aan deze nieuwe realiteit. Het vergt een andere kijk op zakendoen en een diepgaande analyse van de logistieke processen in de nieuwe omgeving. Het enthousiasme waarmee dit werd ontvangen, nadat dit duidelijk op tafel lag, was inspirerend voor het hele bedrijf.
 

Meer weten?

Wilt u weten hoe we uw bedrijf kunnen ondersteunen en uw uitdagingen aanpakken? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie en bekijk ook onze diensten:

  • Coachen & Klankborden
  • Project- & Interim-management
  • Advisering & Business planning
  • Verkoop- & marketingoptimalisatie
  • Operational Exellence
  • Familie in bedrijf

Wilt u meer weten over deze case?