Adviseur bij een Dienstverlener in de Geestelijke Gezondheidszorg

Dit bedrijf, dat zijn fondsen via de AWBZ verkreeg, was in de voorafgaande periode heel erg sterk gegroeid. De leiding heeft Geelhoedt & Jansen gevraagd een advies uit te brengen hoe de sturing binnen de onderneming zou moeten worden georganiseerd.

De uitdaging

Het bedrijf was in sneltreinvaart gegroeid, maar was gestart vanuit een traditionele zorgaanpak. Zakelijkheid en structuur waren ver te zoeken, ondanks dat er erg veel vraag was naar de specifieke dienstverlening. Commercieel liep het als een trein, maar operationeel was er weinig structuur.
 

De aanpak

Door intensieve gesprekken met een aantal medewerkers en directie, de bestaande processen in kaart gebracht en de mankementen geanalyseerd. Operationele invulling van klantenvragen in detail gevolgd en de contracten met het callcenter, wat uitbesteed was, tegen het licht gehouden. Verder met de directie diepgaande gesprekken gevoerd over de toekomstige posities binnen de onderneming en de rol die de onderneming zou kunnen spelen met de op handen zijnde verandering in de AWBZ- wetgeving.
 

Het resultaat

Het resultaat van deze inzet kan het beste worden beschreven door de opdrachtgever zelf.

“Zijn krantenartikel heeft ons getriggerd om hem in te schakelen bij de explosieve groei binnen ons bedrijf. Zijn bedrijfsanalyse was gedegen, voorstellen tot verandering in structuur en overleg gefundeerd en doordacht en hij heeft als discussiepartner ons uitgedaagd om opnieuw over onze bedrijfstoekomst na te denken. Hij slaagt er in opmerkelijk korte tijd in om zich de essentie van een context eigen te maken en van daaruit de discussie over wat goed is en behouden moet blijven versus wat al dan niet dringend aan verbetering toe is, te voeren. In zijn spiegelen is Wil direct, confronterend maar tegelijkertijd met respect voor het individu. Ook later heeft Wil ons begeleid tijdens veranderprocessen. Hij blijkt over een grote diversiteit aan onderwerpen een gefundeerde mening en daaruit voortvloeiend advies te hebben. Zijn aanpak is echter altijd pragmatisch en met een doel voor ogen. Hij heeft zeker een paar stokpaardjes maar is daar niet verstokt in. Wij kijken terug op constructieve en creatieve trajecten.”
 

Wil Jansen blikt terug

Bij binnenkomst de eerste dag valt het energieniveau van de mensen en de directie op. Men is gepassioneerd met datgene waar men mee bezig is, maar er weinig structuur van aanpak en leiding. Frustraties lijken de boventoon te voeren als het gaat over het bereiken van echt resultaat. Toch heeft de leiding na diep doorspitten een visie op het netvlies waar de medewerkers enthousiast van worden. De mogelijkheden om te groeien zijn fantastisch en men open regelmatig een nieuwe vestiging. Op het moment dat we beginnen met het beschrijven van de bedrijfsprocessen komt er rust in de onderneming. Met zien de samenhang weer, vult de gaten op en gaat door naar het volgende. Ook de regelmatige evaluaties blijken wederzijds begrip en saamhorigheid aan te wakkeren.

Enige tijd later heeft de directie gevraagd om te bemiddelen bij een intern conflict. Ook dit blijkt met open vizier opgepakt en opgelost te kunnen worden.
 

Meer weten?

Wilt u weten hoe we uw bedrijf kunnen ondersteunen en uw uitdagingen aanpakken? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. 

Wilt u meer weten over deze case?